Kennisse des Harten

Enige tijd geleden las ik een boek van Gilles Quispel, een hoogleraar en groot kenner van de gnostiek. Hij vertaalde gnosis met ‘Kennisse des Harten’ en dat kwam direct bij mij binnen. Ik kan het niet beter omschrijven en gebruik daarom, vol eerbied en dankbaarheid, deze benaming voor de workshops die ik geef.

Het mooie is ook, dat ik je niet hoef te vertellen wat dit betekent. Je weet het, je kent het. Dat wat waar is voor jouw hart, wordt niet door het hoofd begrepen. Zoals liefde, zoals dankbaarheid, zoals ontroering. Het zijn ervaringen die je direct raken, die binnenkomen, zonder dat je verstand zich ermee bemoeit. Sterker nog, er vaak dwars tegenin!

In de workshop leer ik je dan ook niets. Wat ik uit alle macht zal proberen is je zoveel mogelijk af te leren. Of je in elk geval de gereedschappen mee te geven om jezelf daar verder in te trainen. En tegelijkertijd oefenen we in het ervaren van de Kennisse van jouw hart!

We beginnen met een korte, begeleide meditatie om even de juiste afstemming te bereiken. Daarna zal ik een lezing geven over het leven in verbinding, jouw natuurlijke aard. Met een wat groter woord: jouw non-duale zijn. Vervolgens kijken we of er nog tijd en behoefte is aan het stellen van vragen, of verplaatsen we die tot na de lunch.

Na de lunch gaan we oefenen met de beste leefgereedschappen die ik ken, en proefondervindelijk heb vastgesteld.

We sluiten uiteraard weer af met een meditatie.

Tijd: 9.30 – ca. 16.30/17.00 uur.

Kosten naar draagkracht:

voor hen, voor wie het geen probleem is : € 75,=

voor hen, voor wie het minder makkelijk is: € 60,=

voor hen, voor wie het helemaal niet zo makkelijk is: € 45,=

Ik laat de beslissing vol vertrouwen aan jou. En mocht ook het laagste bedrag niet haalbaar zijn, neem dan gerust even contact met mij op!