Home

Je bent niet alleen een druppel in de oceaan, je bent de hele oceaan in een druppel”

Rumi

Sta op en herinner jezelf”

Jezus, Nag Hammadi geschriften

“Ken Uzelve”

Boven de ingang van het Orakel van Delhi & lijfspreuk van Socrates

“Je bent geen mens op weg naar God, je bent God in een menselijke ervaring”

Eckhart Tolle

“Wij zijn de ogen en oren van God, Universum, Kosmos, of hoe je het ook noemen wilt”

Rupert Spira

Wie zichzelf kent, kent God. Wie God kent, kent zichzelve.

Gnosis, Hermetische definitie