Home

“Wellicht zijn alle draken in ons leven

uiteindelijk wel prinsessen die in angst en beven

er slechts naar haken 

ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft

in diepste wezen wel niets anders

dan iets dat onze liefde nodig heeft.”

 

Rainer Maria Rilke